Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals (GREC-CEHI) (SGR2017-1425)


Codi
(SGR2017-1425)
Any de investigació
(2017-2020)

Els reptes creixents d’enfortiment de la capacitat investigadora així com de potenciació de la internacionalització en el nou marc de les polítiques implementades en les universitats i en els centres de recerca, demanen ampliar i enfortir la capacitat de resposta dels equips investigadors. El CEHI ha recollit aquests reptes constituint-se en el punt de trobada d’experiències de recerca consolidades en l’àmbit de la història contemporània. Així en el Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals han confluit les línes de recerca d’història política i de les relacions internacionals, de història de gènere i d’història cultural que fins a aquest moment s’havien desenvolupat en el marc del Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA) (SGR0099 2009-2013 / SGR0006 2014-2017), Coordinador: Andreu Mayayo; del Grup de Recerca MULTICULTURALISME I GÈNERE (Reconegut com a consolidat de manera continuada des de 1998), Coordinadora: Mary Nash; i del Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) (SGR381 des de 1997 fins l’actualitat SGR1489), Coordinador: Carles Santacana.

El nou grup del CEHI reuneix competències, línies de recerca, capacitat de formació de joves investigadores i projecció internacional d’excel·lència i treballa per encarar amb solvència i èxit el reptes exigits al treball de recerca, a partir dels principis de respecte de l’autonomia de les línies de recerca i alhora de col·laboració enriquidora entre elles.