Europa y el cambio cultural en España. Redes culturales y conexiones transnacionales (1960-1975)

Any de investigació
(2019-2021)
Codi
(PGC2018-098191-B-I00)

I.P.: Dr. Carles Santacana (director del GEHCI)
Nom: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D de Generació del Coneixement
Organisme: Ministerio de Economia y Competitividad
Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Codi oficial: PGC2018-098191-B-I00
Data inicial: 01/01/2019
Data final: 31/12/2021