Grups de recerca

(2022-2024) Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals (GREC-CEHI) (SGR 01079)

(2017-2020) Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals (GREC-CEHI) (SGR2017-1425)

Els reptes creixents d’enfortiment de la capacitat investigadora així com de potenciació de la internacionalització en el nou marc de les polítiques implementades en les universitats i en els centres de recerca, demanen ampliar i enfortir la capacitat de resposta dels equips investigadors. El CEHI ha recollit aquests reptes constituint-se en el punt de trobada d’experiències de recerca consolidades en l’àmbit de la història contemporània. Així en el Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals han confluit les línes de recerca d’història política i de les relacions internacionals, de història de gènere i d’història cultural que fins a aquest moment s’havien desenvolupat en el marc del Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA) (SGR0099 2009-2013 / SGR0006 2014-2017), Coordinador: Andreu Mayayo; del Grup de Recerca MULTICULTURALISME I GÈNERE (Reconegut com a consolidat de manera continuada des de 1998), Coordinadora: Mary Nash; i del Grup d’Estudis d’Història de la Cultura i dels Intel·lectuals (GEHCI) (SGR381 des de 1997 fins l’actualitat SGR1489), Coordinador: Carles Santacana.

El nou grup del CEHI reuneix competències, línies de recerca, capacitat de formació de joves investigadores i projecció internacional d’excel·lència i treballa per encarar amb solvència i èxit el reptes exigits al treball de recerca, a partir dels principis de respecte de l’autonomia de les línies de recerca i alhora de col·laboració enriquidora entre elles.

 

Els investigadors i invetigadores del GREC-CEHI:

Teresa Abelló Güell

Marc Andreu Acebal

Gemma Caballer Albareda

Jordi Casassas Ymbert

Giovanni C. Cattini

Magí Crusells Valeta

Oriol Dueñas Iturbe

Francesc Foguet Boreu

Víctor Gavin Munté

Paola Lo Cascio

Arnau López Espinosa

Andreu Mayayo Artal (Coordinador)

Òscar Monterde Mateo

David Moreno Muñoz

Mary Nash

Alberto Pellegrini

Pau Pérez Duato

Jordi Roca Vernet

Daniel Roig Sanz

José Manuel Rúa Fernández

Carles Santacana Torres

Antoni Segura Mas 

Queralt Solé Barjau

Josep M. Solé Sabaté

Gemma Torres Delgado

Joan Villarroya Font

Pau Vinyes Roig

Carles Viñas Gràcia

Antoni Vives Riera

(2014-2016) Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA)

Aquest Grup de Recerca Consolidat i Reconegut per la Generalitat de Catalunya, (GRC99, 2009-2013 / GRC0006, 2014-2016), treballa en un doble vessant tant temàtic com geogràfic. Per una banda, treballa sobre la història recent de Catalunya, focalitzant l’anàlisi sistemàtica dels principals aspectes relacionats amb la guerra civil, la implantació del franquisme a Catalunya, la propagació de les bases ideològiques del règim i la continuïtat de la seva acció repressora, així com les relacions de la resistència interior amb l'exili, les formes organitzatives adoptades per a fer front a l'embat de la repressió i la manca de llibertats i els processos polítics de la transició política. I per una altra banda, les anàlisis les situem en un context més ampli, la qual cosa suposa dur a terme recerques i projectes relacionats en l'àmbit espanyol, europeu i internacional.

Els investigadors del GRANMA:

Antoni Segura Mas (Coordinador)

Marc Andreu Acebal

Elisenda Barbé Pou

Antoni Batista Viladrich

Gemma Caballer Albareda

Xavier Casals Meseguer

Oriol Dueñas Iturbe

Víctor Gavin Munté

Lola Harana

Paola Lo Cascio

Arnau López Espinosa

César Lorenzo

Andreu Mayayo Artal (Coordinador)

Òscar Monterde Mateo

David Moreno Muñoz

Albert Planas Serra

Alberto Pellegrini

Pau Pérez Duato

Francesc Poblet Feijoo

Daniel Roig Sanz

José Manuel Rúa Fernández

Jordi Rubió Coromina

Queralt Solé Barjau

Josep M. Solé Sabaté

Frederic Vázquez Osuna

Joan Villarroya Font

Carles Viñas Gràcia

 

Col·laboradors

Pep Bertran Casas

Xavier Garí de Barberà

Laura Rozalén Piñero

Jesús Sánchez Tenedor