Filtra per tipus de contingut

Víctor Gavin Munté

"(Un)protected. Acció humanitària i protecció als refugiats en els conflictes armats (II)"

El projecte vol donar continuïtat a la recerca iniciada amb el projecte R-ICIP 2014-2015, "Acció humanitària i protecció als refugiats als conflictes armats a Afganistan, Síria i Palestina", per aprofundir en el seguiment i l’anàlisi d’aquests conflictes. Concretament aprofundir en l’anàlisi de la situació dels desplaçats interns i els refugiats i la recerca sobre el paper de les organitzacions internacionals d’acció humanitària.

Grup de recerca
Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA)
Secció
Conflictes i món actual