Paola Lo Cascio

SEMINARI CEHI: presentació de la recerca de María Jesús Pérez Espí: "Mercedes Sanz-Bachiller: una biografía política"

Data
Curs
2021/2022

Els Seminaris CEHI són un espai de presentació, debat, reflexió e intercanvi de recerques històriques realitzades i en curs, adreçat a investigadors e investigadores. I també un canal de transferència de coneixement cap a la societat dels resultats obtinguts en els projectes individuals i/o col·lectius dels diferents grups universitaris d’àmbit espanyol i internacional. 

Tipus d'activitat
Subscriu-te a Paola Lo Cascio