Seminaris

SEMINARI CEHI: presentació de la recerca de Pilar Mera Costas "18 de julio de 1936: El día que empezó la Guerra Civil"

Data
Curs
2021/2022

Els Seminaris CEHI són un espai de presentació, debat, reflexió e intercanvi de recerques històriques realitzades i en curs, adreçat a investigadors e investigadores. I també un canal de transferència de coneixement cap a la societat dels resultats obtinguts en els projectes individuals i/o col·lectius dels diferents grups universitaris d’àmbit espanyol i internacional. 

Tipus d'activitat

SEMINARI CEHI: presentació de la recerca de Emilio Grandío "Hora Zero. La inteligencia británica en España durante la Segunda Guerra Mundial"

Data
Curs
2021/2022

Els Seminaris CEHI són un espai de presentació, debat, reflexió e intercanvi de recerques històriques realitzades i en curs, adreçat a investigadors e investigadores. I també un canal de transferència de coneixement cap a la societat dels resultats obtinguts en els projectes individuals i/o col·lectius dels diferents grups universitaris d’àmbit espanyol i internacional. 

Tipus d'activitat

SEMINARI CEHI: presentació de la recerca de Joan Gimeno Igual "Lucha de clases en tiempos de cambio. Comisiones Obreras (1982-1991)"

Data
Curs
2021/2022

Amb la participació de Javier Pacheco, Secretari General de CCOO

Els Seminaris CEHI són un espai de presentació, debat, reflexió e intercanvi de recerques històriques realitzades i en curs, adreçat a investigadors e investigadores. I també un canal de transferència de coneixement cap a la societat dels resultats obtinguts en els projectes individuals i/o col·lectius dels diferents grups universitaris d’àmbit espanyol i internacional. 

Tipus d'activitat

SEMINARI CEHI: presentació de la recerca de María Jesús Pérez Espí: "Mercedes Sanz-Bachiller: una biografía política"

Data
Curs
2021/2022

Els Seminaris CEHI són un espai de presentació, debat, reflexió e intercanvi de recerques històriques realitzades i en curs, adreçat a investigadors e investigadores. I també un canal de transferència de coneixement cap a la societat dels resultats obtinguts en els projectes individuals i/o col·lectius dels diferents grups universitaris d’àmbit espanyol i internacional. 

Tipus d'activitat

Seminari "Vells i nous conflictes. Vells i nous refugiats" (15 maig 2018)

Data
Curs
2017/2018

Avui, bona part dels refugiats del món provenen dels conflictes armats a la regió, tant d’aquells nous –Síria–, com d’aquells ja més vells, encara no resolts –Palestina o l’Iraq– i on la qüestió dels refugiats i els desplaçats interns segueix molt present. Al mateix temps, altres països de la regió com Turquia, el Líban o l’Iran es troben entre els principals països d’acollida del món.

Tipus d'activitat

Seminaris Erasmus a càrrec de la professora Rosemary Clark , de la Universitat de Cambridge (7, 14 i 21 de setembre de 2011)

Data
Curs
2011/2012

- Dimecres 7 de setembre: Militarismo, Ilustración y el Cuerpo Abyecto de José Millán Astray.

- Dimecres 14 de setembre: La investigación en el Reino Unido.

- Dimecres 21 de setembre: Juan Marsé y Bernardo Atxaga: memoria y resistencia cultural en Catalunya y Euskadi desde los años 60 hasta el presente

Tipus d'activitat