José Manuel Rúa Fernández

"El Pavelló de la República: molt més que un lloc de memòria"

A: Rafael Aracil (ed.); Antoni Segura (ed.). Espai, art i memòria: el Pavelló de la República, París 1937 / Barcelona 2007. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008, pp. 81-89

Autoria
José Manuel RÚA FERNÁNDEZ
Editor
Edions i Publicacions Universitat de Barcelona
Data d'edició

(1999-2002) "Els primers anys del franquisme a Catalunya (1938-1953)" (CICYT, PB98-1169)

El 1999 es va crear aquest grup de recerca, subvencionat per la "Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología" (CICYT, PB98-1169). Les dues grans línies fonamentals del grup de recerca són, per una banda, l’anàlisi sistemàtica dels principals aspectes relacionats amb la implantació del franquisme a Catalunya i, per l’altra, l’organització de la resistència en els primers anys de la Dictadura, amb l’objectiu de conèixer la situació de Catalunya desprès de la guerra civil i les bases socials, econòmiques i polítiques sobre les que es va recolzar la Dictadura.

Secció