SEGONA CIRCULAR: Congrés Internacional Centenari de la Revolució Russa (1917-2017) (Barcelona, del 25 al 27 d'octubre de 2017)

Lloc
Aula Magna, Facultat d'Història, Universitat de Barcelona
Organitzat:
CEHI
Adjunts
Curs
2017/2018

Aquest Congrés es realitza dins del Projecte d'I+D, del Programa Estatal de Foment de la Investigació científica i tècnica d'Excel·lència, Subprograma de Generació del Coneixement, del Ministeri d'Economia i Competitivitat: "La Guerra Civil espanyola i tres dècades de guerra a Europa: herències i conseqüències (1914-1945/2014)" (HAR 2013-41460-P).

La Revolució Russa de 1917 és un dels esdeveniments que han marcat més profundament el denominat curt segle xx, iniciat el 1914 amb la
I Guerra Mundial i finalitzat el 1991 amb la desaparició de la Unió Soviètica, totes dues fites estretament lligades a la pròpia revolució. Estem
davant d’un fet que va traspassar les fronteres russes sacsejant la vida política i social de bona part del món, va servir tant de referent com de
fantasma a l’hora de mobilitzar tota mena d’energies i recursos a multitud de països, i va donar lloc a la formació d’una potència política, econòmica i militar que protagonitzaria els grans episodis històrics del segle passat.
Justament per això, amb motiu de la commemoració del centenari de la Revolució Russa (1917-2017), des del Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, a través del seu Grup de recerca consolidat GRANMA (Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual), posem en marxa un Congrés internacional per recollir les aportacions, dins del camp de la recerca històrica, sobre la revolució i el seu impacte a nivell internacional.