Segona República

"El Pavelló de la República: entre l'art i la propaganda"

A: Rafael Aracil (ed.); Antoni Segura (ed.). Espai, art i memòria: el Pavelló de la República, París 1937 / Barcelona 2007. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008, pp.59-72

Autoria
Elisenda BARBÉ POU
Oriol DUEÑAS
Editor
Edions i Publicacions Universitat de Barcelona
Data d'edició

"Les exposicions internacionals fins al 1937"

A: Rafael Aracil (ed.); Antoni Segura (ed.). Espai, art i memòria: el Pavelló de la República, París 1937 / Barcelona 2007. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008, pp.50-58

Autoria
Paola LO CASCIO
Editor
Edions i Publicacions Universitat de Barcelona
Data d'edició

"L'arquitectura dels anys trenta"

A: Rafael Aracil (ed.); Antoni Segura (ed.). Espai, art i memòria: el Pavelló de la República, París 1937 / Barcelona 2007. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008, pp.29-47

Autoria
Jordi PUIG BATALLA
Editor
Edions i Publicacions Universitat de Barcelona
Data d'edició

"Les avantguardes artístiques als anys trenta"

A: Rafael Aracil (ed.); Antoni Segura (ed.). Espai, art i memòria: el Pavelló de la República, París 1937 / Barcelona 2007. Barcelona: Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2008, pp. 16-27

Autoria
Lourdes CIRLOT
Editor
Edions i Publicacions Universitat de Barcelona
Data d'edició