"Catalanisme radical, nacionalisme integral i feixisme a la Catalunya dels anys trenta: historiografia, teoria i estat de la qüestió"

segleXX       Segle XX, revista catalana d'història, n.9 (2016), p.25-50  

Autoria
Daniel Roig Sanz
Editor
Segle XX, revista catalana d'història
Data d'edició
Investigador relacionat