Fons La Revista Blanca. Federica Montseny i la dona nova (1923-1931)