José Manuel Rúa Fernández

Les guerres de la guerra freda (del 19 de gener al 23 de març de 2022)

Data
Curs
2021/2022

Programa:

1. La guerra civil grega
2. La guerra de Corea
3. La guerra d'Algèria
4. La guerra civil xinesa
5. Les guerres araboisraelianes
6. La guerra del Vietnam
7. La guerra civil d'Angola
8. La invasió soviètica de l'Afganistan
9. La guerra Iran-Iraq
10. La guerra dels Contras a Nicaragua

Tipus d'activitat