Diàlegs: "Democratitzar el treball? Actors, cultures i models. Passat i present"