Filtra per tipus de contingut

Andreu Mayayo Artal

"De la dictadura a la democracia. Historia, usos del pasado y memoria democrática en la enseñanza secundaria en España" (269-MD-2023)

IP:  Dr. Javier Tébar Hurtado

Convocatòria: Subvención de concurrencia competitiva actividades Memoria Democrática 2022
Organisme: Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Codi oficial: 269-MD-2023

Grup de recerca
Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals (GREC-CEHI) (SGR 01079)
Secció
Transició política

L'Europa próxima: la construcción del Municipalismo español a la constitución democrática de la Unión Europea (1977-1998) (EUROPROX) (PID2022-137588NB-I00)

Proyecto de Generación de Conocimiento y Formación de Investigadores Predoctorales. Ministerio de Ciencia i Innovación. 

Refeència.: PID2022-137588NB-I00

Període d'execució: setembre 2023 - desembre 2025

Investigadors Principals: Paola Lo Cascio; Andreu Mayayo Artal

Grup de recerca
Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals (GREC-CEHI) (SGR2017-1425)
Secció
Transició política

Disidencias y subversiones: periodistas, profesionales y artistas en el campo de la Memoria Democrática (1962‐1977) (139-MD-2022)

IP: Dr. Javier Tébar Hurtado

Convocatòria: Subvención de concurrencia competitiva actividades Memoria Democrática 2022
Organisme: Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Codi oficial139-MD-2022

 

Grup de recerca
Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals (GREC-CEHI) (SGR2017-1425)
Secció
Transició política

Sobre los delincuentes polí­ticos. La Oficina de Enlace de Información de control de la oposición y la disidencia durante la Dictadura (1962-1977) (076-MD-2021)

I.P.: Dr. Javier Tébar Hurtado

Convocatòria: Subvención de concurrencia competitiva actividades Memoria Democrática 2021
Organisme: Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
Codi oficial: 076-MD-2021

 

 

Grup de recerca
Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals (GREC-CEHI) (SGR2017-1425)
Secció
Franquisme

Europa y el cambio cultural en España. Redes culturales y conexiones transnacionales (1960-1975)

I.P.: Dr. Carles Santacana (director del GEHCI)
Nom: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D de Generació del Coneixement
Organisme: Ministerio de Economia y Competitividad
Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Codi oficial: PGC2018-098191-B-I00
Data inicial: 01/01/2019

Grup de recerca
Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals (GREC-CEHI) (SGR2017-1425)
Secció
Transició política

"(Un)protected. Acció humanitària i protecció als refugiats en els conflictes armats (II)"

El projecte vol donar continuïtat a la recerca iniciada amb el projecte R-ICIP 2014-2015, "Acció humanitària i protecció als refugiats als conflictes armats a Afganistan, Síria i Palestina", per aprofundir en el seguiment i l’anàlisi d’aquests conflictes. Concretament aprofundir en l’anàlisi de la situació dels desplaçats interns i els refugiats i la recerca sobre el paper de les organitzacions internacionals d’acció humanitària.

Grup de recerca
Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA)
Secció
Conflictes i món actual

"Humanitarisme i protecció als refugiats en els conflictes armats a l'Afganistan, Síria i Palestina. Reptes i oportunitats en el suport a la construcció de la pau"

Un projecte del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona (CEHI-UB) realitzat amb els ajusts a la recerca de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). El projecte pretén acostar-se a les crisis humanitàries de refugiats des d'una anàlisi històrica dels conflictes armats que tenen lloc en els principals països d'origen a través de l'estudi de tres casos significatius: Afganistan, Síria i Palestina.

Grup de recerca
Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA)
Secció
Conflictes i món actual

"La Guerra Civil espanyola i tres dècades de guerra a Europa: herències i conseqüències (1914-1945/2014)"

Projecte d'I+D, del Programa Estatal de Foment de la Investigació científica i tècnica d'Excel·lència, Subprograma de Generació del Coneixemet, del Ministeri d'Economia i Competitivtat. Ref.: (HAR 2013-41460-P).El projecte pretén aportar dades a partir de les quals dur a terme una reflexió d’àmplia abast a l’entorn del què van suposar i quin llegat van deixar les tres dècades de guerra (1914-1945) que van sacsejar Europa.

Grup de recerca
Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (GRANMA)
Secció
Guerra civil

"Els primers anys del franquisme a Catalunya (1938-1953)"

El 1999 es va crear aquest grup de recerca, subvencionat per la "Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología" (CICYT, PB98-1169). Les dues grans línies fonamentals del grup de recerca són, per una banda, l’anàlisi sistemàtica dels principals aspectes relacionats amb la implantació del franquisme a Catalunya i, per l’altra, l’organització de la resistència en els primers anys de la Dictadura, amb l’objectiu de conèixer la situació de Catalunya desprès de la guerra civil i les bases socials, econòmiques i polítiques sobre les que es va recolzar la Dictadura.

Secció
Franquisme