"Aproximació a la biografia política de Josep Maria Trias i Peitx"