La veu del PSUC, Josep Solé i Barberà, advocat: 1913-1988