"El Franquisme a Catalunya: Institucionalització del règim i organització de l'oposició (1938-1979)"

Any de investigació
(2006-2009)
Secció
Codi
(HUM-2006-09542/HIST)

Reconegut com a Projecte d'I+D del Ministerio de Ciencia y Tecnología,  (HUM-2006-09542/HIST) ).Aquest projecte continua i completa el projecte de l'any 1999 (Els primers anys del Franquisme a Catalunya). Els aspectes fonamentals que interessa desenvolupar són: la propagació de las bases ideològiques del règim i la continuïtat de la seva acció repressora -consells de guerra, Tribunals de Responsabilitat Política, Tribunal d'Ordre Públic-, les relacions de la resistència interior amb l'exili i les formes organitzatives adoptades per a fer front a l'embat de la repressió i la manca de llibertats.

micitec