"Soluciones para el Sáhara"

Lloc
Madrid
Organitzat:
CEHI; IEMed; Centro Internacional de Toledo para la Paz
Curs
2004/2005

. Coordinador: Antoni Segura (Director del CEHI)

Organitzat a Madrid per l’IEMed en col·laboració amb el Centro Internacional de Toledo para la Paz i el Centre d’Estudis Històrics Internacionals, el seminari va analitzar el conflicte des de múltiples punts de vista amb la voluntat de dissenyar nous escenaris per a la seva resolució. En la trobada, que tindrà continuïtat amb noves edicions a Barcelona i Toledo, van participar, entre d’altres, Eric Jensen (antic vicesecretari de les Nacions Unides); Francesc Vendrell (diplomàtic de les Nacions Unides); Charles F. Dunbar (diplomàtic nordamericà); Dahane Ahmed Mahmoud (ambaixador maurità); Mario Gir (Comunitat de Sant Egidi); Abdallah Saaf (professor de la Universitat Mohamed V de Rabat); Hedamin Mouloud Said (advocat sahrauí) i Yahia B. Zoubir (algerià, professor de la universitat nord-americana de Thunderbird).

Investigador relacionat