Seminari Interuniversitari: "L'Espai local i les seves identitats a l'Espanya contemporània: entre la societat d'elits i la societat de masses (c.1840-1936)