SEMINARI CEHI: presentació de la recerca de María Jesús Pérez Espí: "Mercedes Sanz-Bachiller: una biografía política"

Tipus d'activitat

Els Seminaris CEHI són un espai de presentació, debat, reflexió e intercanvi de recerques històriques realitzades i en curs, adreçat a investigadors e investigadores. I també un canal de transferència de coneixement cap a la societat dels resultats obtinguts en els projectes individuals i/o col·lectius dels diferents grups universitaris d’àmbit espanyol i internacional. 

 Els Seminaris CEHI  tindran lloc a la Secció d’Història Contemporània, Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona cada mes amb la participació d’especialistes i alumnes afavorint així la interactivitat acadèmica.

Aquest primer Seminari serà conduït per la Dra. Paola Lo Cascio.

Es podrà seguir a través del Canal de la Secció d'Història Contemporània i Món Actual: https://www.youtube.com/channel/UC1OSqwkMiCX0v4kJ3VfnEeQ

Lloc
Seminari de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona
Organitzat:
CEHI
Data
Data final
Investigador relacionat
Curs
2021/2022
Seminaris CEHI