SEMINARI CEHI: presentació de la recerca de Emilio Grandío "Hora Zero. La inteligencia británica en España durante la Segunda Guerra Mundial"

Tipus d'activitat

Els Seminaris CEHI són un espai de presentació, debat, reflexió e intercanvi de recerques històriques realitzades i en curs, adreçat a investigadors e investigadores. I també un canal de transferència de coneixement cap a la societat dels resultats obtinguts en els projectes individuals i/o col·lectius dels diferents grups universitaris d’àmbit espanyol i internacional. 

 Els Seminaris CEHI  tindran lloc a la Secció d’Història Contemporània, Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona cada mes amb la participació d’especialistes i alumnes afavorint així la interactivitat acadèmica.

Es podrà seguir a través del Canal de la Secció d'Història Contemporània i Món Actual

Lloc
Seminari de la Secció d’Història Contemporània i Món Actual, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona
Organitzat:
CEHI
Data
Data final
Investigador relacionat
Curs
2021/2022
Logo Seminaris CEHI