El CEHI és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona, amb més de seixanta anys d'història i amb una àmplia experiència en la investigació i la difusió social de la història del món actual. El CEHI situat al Pavelló de la República, que conté un ampli i valuós fons documental, té una àmplia experiència en l'estudi de la Segona República, de la Guerra Civil, la Dictadura franquista i la Transició a la Democràcia.

A més a més, el CEHI ha desenvolupat a partir del seu Grup de Recerca i Anàlisi del Mon Actual (GRANMA) una dimensió més àmplia d'estudi entorn a l'anàlisi dels conflictes des d'una perspectiva històrica i ha estès la seva anàlisi a l'àrea geogràfica i cultural de la mediterrània.

Activitats i notícies

SEGONA CIRCULAR: Congrés Internacional Centenari de la Revolució Russa (1917-2017) (Barcelona, del 25 al 27 d'octubre de 2017)

Activitat | Elaborat el23/10/2016

Aquest Congrés es realitza dins del Projecte d'I+D, del Programa Estatal de Foment de la Investigació científica i tècnica d'Excel·lència, Subprograma de Generació del Coneixement, del Ministeri d'Economia i Competitivitat: "La Guerra Civil espanyola i tres dècades de guerra a Europa: herències i conseqüències (1914-1945/2014)" (HAR 2013-41460-P).

Data d'activitat:

"Las repercusiones de la Revolución Rusa en el Río de la Plata"

Activitat | Elaborat el16/10/2017

Conferència Pre-congressual a càrrec del professor JORGE SABORIDO de la Universidad de Buenos Aires (Argentina).

Presentarà:el professor JAVIER LAVIÑA de la Universitat de Barcelona

Data d'activitat:

"Petrograd - 1917 - Barcelona"

Activitat | Elaborat el20/10/2017

Exposició amb motiu del Congrés Internacional "Centenari de la Revolució Russa (1917-2017). L'acte inaugural tindrà lloc el dijous dia 26/10 a les 19:30 amb l'espectacle "Jazz i Poetes de la  Revolució" amb lectures de poemes a càrrec d'Andreu Ausas i música a càrrec del  Random Quartet

Data d'activitat: