El CEHI és un centre de recerca de la Universitat de Barcelona, amb més de seixanta anys d'història i amb una àmplia experiència en la investigació i la difusió social de la història del món actual. El CEHI situat al Pavelló de la República, que conté un ampli i valuós fons documental, té una àmplia experiència en l'estudi de la Segona República, de la Guerra Civil, la Dictadura franquista i la Transició a la Democràcia.

A més a més, el CEHI ha desenvolupat a partir del seu Grup de Recerca i Anàlisi del Mon Actual (GRANMA) una dimensió més àmplia d'estudi entorn a l'anàlisi dels conflictes des d'una perspectiva històrica i ha estès la seva anàlisi a l'àrea geogràfica i cultural de la mediterrània.

Activitats i notícies

SEGONA CIRCULAR: Congrés Internacional Centenari de la Revolució Russa (1917-2017) (Barcelona, del 25 al 27 d'octubre de 2017)

Activitat | Elaborat el23/10/2016

Aquest Congrés es realitza dins del Projecte d'I+D, del Programa Estatal de Foment de la Investigació científica i tècnica d'Excel·lència, Subprograma de Generació del Coneixement, del Ministeri d'Economia i Competitivitat: "La Guerra Civil espanyola i tres dècades de guerra a Europa: herències i conseqüències (1914-1945/2014)" (HAR 2013-41460-P).

Data d'activitat:

L’any que va sacsejar el món: 100 anys de la Revolució Russa 1917-2017 (del 22 de març al 31 de maig 2017)

Activitat | Elaborat el17/01/2017

Curs de Lliure elecció amb reconeixement de 2 crèdits per als alumnes de la UB.

Data d'activitat:

Conferència de Joan Villarroya "L'exili de la guerra civil al Nord d'Àfrica"

Activitat | Elaborat el23/01/2017

L'Acte tindrà lloc a l'Auditori del Museu d'Història de Catalunya (pl. Pau Vila, 3, Barcelona),  el 9 de febrer de 2017 a les 19:00

Data d'activitat:

Dictadures i Cinema (del 3 de febrer al 7 d'abril de 2017)

Activitat | Elaborat el14/12/2016
Data d'activitat:

Un món en marxa! Migracions i exilis al segle XX (Del 2 de febrer al 6 d'abril 2017)

Activitat | Elaborat el14/12/2016
Data d'activitat: