Grup de Recerca Consolidat Centre d'Estudis Històrics Internacionals (GREC-CEHI)


Codi
(SGR 01079)
Any de investigació
(2022-2024)

El nostre Grup de Recerca aposta per a un plantejament de confluència i intersecció de diferents mirades i metodologies per l’estudi de la societat, la política i la cultura a la època contemporània i el món actual, alhora que vol ser una eina d’acumulació de competències per formar joves investigadores i garantir la generació de resultats de la recerca en diferents modalitats.

L’etapa que precedeix aquesta convocatòria, que ha vist el naixement del grup en la seva configuració actual, ha estat enormement profitosa per la cohesió interna, pel treball conjunt realitzat, així com per a la definició de línies de recerca transversals i àmplies.