"Memòria de la Transició a Espanya i Catalunya" (I edició)

Tipus d'activitat

Directors del curs: Rafael Aracil i Antoni Segura

Data
Data final
Investigador relacionat
Curs
1998/1999