"Memòria de la Transició a Espanya i Catalunya (II edició): Sindicalisme, Gènere i Qüestió Nacional"

Tipus d'activitat

Directors del curs: Rafael Aracil i Antoni Segura

Lloc
CEHI - Pavelló de la República
Data
Data final
Investigador relacionat
Curs
1999/2000