"Una esperança desfeta: L'exili de 1939" (Del 5 d'abril al 26 d'agost de 2000)