Presentació del llibre "Camp Definitiu. Diari d'un exiliat al Barcarès de Josep Rubió i Cabeceran" (1 de desembre 2010)

Lloc
Llibreria Catalònia
Curs
2010/2011

Hi intervindran: Antoni Segura i Mas , director del CEHI. Jordi Rubió i Carné , fill de l'autor. Elisenda Barbé i Pou , curadora de l'edició

Investigador relacionat