Campanyes populars i reivindicacions nacionals a la Barcelona de la Transició