"Memòria de la Transició a Espanya i Catalunya" (I edició)