"Memòria de la Transició a Espanya i Catalunya (II edició): Sindicalisme, Gènere i Qüestió Nacional"