Memòria de la Transició a Espanya i a Catalunya V. Els mitjans de comunicació