Catalunya al món. La presència catalana al món: segles XIX i XX