La dictadura franquista: la institucionalització d'un règim