"La Guerra Civil espanyola i tres dècades de guerra a Europa: herències i conseqüències (1914-1945/2014)"

Any de investigació
(2013-2017)
Secció
Codi
(HAR 2013-41460-P)

Projecte d'I+D, del Programa Estatal de Foment de la Investigació científica i tècnica d'Excel·lència, Subprograma de Generació del Coneixemet, del Ministeri d'Economia i Competitivtat. Ref.: (HAR 2013-41460-P).El projecte pretén aportar dades a partir de les quals dur a terme una reflexió d’àmplia abast a l’entorn del què van suposar i quin llegat van deixar les tres dècades de guerra (1914-1945) que van sacsejar Europa. El nostre observatori no pot ser un altre que el de la Guerra Civil espanyola però amb la voluntat de projectar e inserir les seves conseqüències en el context europeu. La hipòtesis de partida és que la Guerra Civil espanyola forma part del gran conflicte del segle XX. Les dinàmiques militars, socials, econòmiques i polítiques que es van donar a Espanya entre 1936 i 1939 recorren tots els conflictes del segle XX i representen un moment decisiu del cicle de canvis inaugurat amb la I Guerra Mundial i que s’estén fins la II Guerra Mundial.

mineco

Investigadors Principals:

  • Antoni Segura Mas
  • Andreu Mayayo Artal