Antoni Vives Riera

II Jornades Internacionals "Turisme, gènere i nació: una perspectiva postcolonial"

Data
Curs
2019/2020

Organitzat dins del Projecte Turismo y performatividad de la identidad local: Nación y región desde una perspectiva postcolonial y de género (Catalunya y Balears: siglos XIX-XX) (Ministerio de Ciencia e Innovación HAR2017-83005-R)

Dates: 15, 18, 22, 26 de juny del 2020

Es farà via: https://zoom.us/j/95747015965 ID de reunión: 957 4701 5965

Tipus d'activitat

(2018-2020) Turismo y performatividad de la identidad local:nación y región desde una perspectiva postcolonial y de género (Catalunya y Baleares: siglos XIX-XX) (HAR2017-83005-R)

Investigadors Principals: Dra. Mary Nash ; Dr. Antoni Vives Riera
Nom: Convocatòria d'ajuts del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica i Tècnica d'Excel·lència. Subprograma Estatal de generació del coneixement. Modalitat Projectes d'R+D de Generació del Coneixement
Organisme: Ministerio de Economia y Competitividad
Programa: Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento - Historia y Arte (BHA)
Codi oficial: HAR2017-83005-R