V Congrés d’Història Agrària dels Països Catalans: "Els usos de l'aigua en la història. De l'antiguitat als nostres dies." (Del 14 al 16 de desembre de 2010)

Curs
2010/2011

El doctor Emili Giralt i Raventós, traspassat l’any 2008, va impulsar el coneixement de la història agrària als Països Catalans i ho va fer, entre altres iniciatives, a través de l’organització dels Col•loquis d’Història Agrària, que tenien com a àmbit aquest territori. El Centre d’Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, el Centre de Recerca d’Història Rural de la Universitat de Girona, la Institució Catalana d’Estudis Agraris i la Societat Catalana d’Estudis Històrics de l’Institut d’Estudis Catalans i el Patronat Josep Lladonosa d’Alguaire-Universitat de Lleida, han organitzat el que serà el V Congrés d’Història Agrària dels Països Catalans. L'Acte d'inauguració es realitzarà a l'Institut d'Estudis Catalans, el dia 15 de desembre a les 19:30, a la Sala Prat de la Riba. 

Investigador relacionat