"(Un)protected. Acció humanitària i protecció als refugiats en els conflictes armats (II)"

Any de investigació
(2017-2018)
Codi
(2016-RICIP-00003)

El projecte vol donar continuïtat a la recerca iniciada amb el projecte R-ICIP 2014-2015, "Acció humanitària i protecció als refugiats als conflictes armats a Afganistan, Síria i Palestina", per aprofundir en el seguiment i l’anàlisi d’aquests conflictes. Concretament aprofundir en l’anàlisi de la situació dels desplaçats interns i els refugiats i la recerca sobre el paper de les organitzacions internacionals d’acció humanitària. El nou projecte pretén ampliar la recerca al conflicte de l’Iraq i en l’anàlisi de les polítiques de la UE y la crisis humanitària dels refugiats al mediterrani.

Entitat concessionària de l'ajut: Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).