"Un món en marxa: migracions i exilis del segle XX" (Del 4 d'octubre al 20 de desembre 2010)