Seminari "Vells i nous conflictes. Vells i nous refugiats" (15 maig 2018)

Lloc
Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, Aula Gran
Organitzat:
CEHI i CIDOB amb la col·laboració de l'ICIP
Curs
2017/2018

Avui, bona part dels refugiats del món provenen dels conflictes armats a la regió, tant d’aquells nous –Síria–, com d’aquells ja més vells, encara no resolts –Palestina o l’Iraq– i on la qüestió dels refugiats i els desplaçats interns segueix molt present. Al mateix temps, altres països de la regió com Turquia, el Líban o l’Iran es troben entre els principals països d’acollida del món. En un escenari de grans conflictes actius i de fortes tensions regionals, busquem analitzar l’impacte dels refugiats i els desplaçats interns des de la seva doble vessant, tant la dels països d’origen com la dels països d’acollida, i detectar els reptes locals, regionals i internacionals que ens ajudin a pensar tant en els escenaris de futur més immediat com en possibles solucions de llarga durada.