Seminari de Recerca: "Barcelona capital de la Mediterrània. Democràcia local i combat per la pau"

Tipus d'activitat

Presentació de la recerca: Oscar Monterde
Directors de la recerca: Oriol Nel·lo i Antoni Segura
Discussant: Anna Terrón

Lloc
ESPAI VIRTUAL (Facultat de Geografia i Història, Seminari Filosifia, 4a planta)
Organitzat:
CEHI; Fundació Catalunya Europa, llegat Pasqual Maragall
Data
Data final
Adjunts
Investigador relacionat
Curs
2020/2021