SEMINARI CEHI: "La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona: un gresol d’intel·lectualitat"