"Secours Catholique International, una iniciativa catalana al nord de França"

Tipus d'activitat

Comunicació de Gemma Caballer a la Taula "Els Intel·lectuals i les postguerres" del Congrés Internacional Postguerres / Aftermaths of War (Secció Història Contemporània, UB / 5-7 de juny 2019)

 

Lloc
Facultat Geografia i Història, UB
Organitzat:
Secció Història Conteporània, UB
Data
Data final
Investigador relacionat
Curs
2018/2019