"Quan l'Ajuntament de Barcelona va ser nostre. El primer ajuntament democràtic després de la mort de Franco (1979-1983)"

Targetó invitació a l'acte de defensa
Lloc
Facultat Geografia i Història, 4a planta
Curs
2019/2020

Defensa de Tesi Doctoral a càrrec de David Moreno Muñoz, dirigida per Andreu Mayayo Artal

Investigador relacionat