Presentació del llibre de Marc Gil: "Barcelona al servei del <<Nuevo Estado>>"