Presentació "Centenari de la Revolució Russa (1917-2017)"

Tipus d'activitat
Lloc
Llibreria Tòmiris (carrer Padilla 242, local 2, Barcelona)
Organitzat:
CEHI; Edicions UB
Data
Data final
Curs
2019/2020