"Mussolini contra Barcelona. Els bombardeigs aeris i la defensa passiva. 17 de març de 1938"