"Les dificultats de la dictadura de Franco a les acaballes de la primavera de 1945. Els <<Boletines de Información. Secreto>>. Estat major de la 41 divisió de la Capitania General de Catalunya"

A: R.Aracil; A.Mayayo; A. Segura (ed.). Diari d'una postguerra: La Vanguardia Española (1939-1946). Barcelona: editorial Afers, 2010, pp. 189-222

Secció
Autoria
Rafael ARACIL
Antoni SEGURA
Joan VILLARROYA
Editor
Editorial Afers
Data d'edició