"La violència política a la Transició espanyola" (Del 22 de febrer al 4 de maig de 2006)

Curs
2005/2006

 Actualització Científica - ICE Cursos en línia per al professorat

Professorat: Andreu Mayayo (Professor de la UB); José Manuel Rúa Fernández (Investigador del CEHI)