La revista "Segle XX. Revista catalana d'història" rep el Segell de Qualitat FECYT