"La Nakba contínua 1948-2023. Cap a un nou enfocament per a la solució de la qüestió palestina"